Webb & SEO

För att nå ett mål måste man först ha väldigt klart för sig vad vad målet är. Vi formulerar tydligt våra mål och utgår från dom när vi gör en kravspec. för projektet.

 

Det är många detaljer som ska falla på plats och en bra planering är grunden för ett lyckat projekt. Vare sig det gäller design, copywrite, SEO, utveckling eller analys och användarbeteende så gäller det att alla delar samverkar och ingen del faller bakom för att göra ett lyckat webbprojekt. Vi har kompetensen för att sy ihop ett projekt på ett solitt sätt och anpassat för dagens webb och webbanvändare.

 

Oavsett om ni behöver en hemsida, kampanjsida, blogg, företagswebbplats eller e-handelssystem så är det viktigt att ni hittar en lösning som passar er och ert mål.  

Webbdesign

En väl designad hemsida ska inte bara vara estetiskt tilltalande, den ska också vara självförklarande, lättnavigerad och funktionell.

 

Ska ni skapa en ny sida tänk på att ta fram en design som passar er profil och som är utformad så att användaren aldrig ska behöva fundera på var informationen finns.

Webbutveckling

Webben är i konstant utveckling och nya mer avancerade tekniker dyker hela tiden upp. Det är därför viktigt att hela tiden hålla sig uppdaterade kring vad som händer så att du alltid kan visa dina kunder att ni är i linje med utvecklingen. Gör ni inte det finns det risk att ni halkar efter och förlorar era kunder. 

SEO

Att göra bra sökordsoptimering är ett arbete i konstant förändring och väldigt beroende av vilket projekt man arbetar med.


Vi ser hela tiden till att tillämpa rätt metoder till våra projekt och jobbar kontinuerligt med att finslipa våra tekniker och kunskaper. Det kan i vissa fall räcka med en väl genomförd on-page optimering för att nå våra mål och i andra fall kräva att vi jobbar kontinuerligt med olika strategier för att nå och hålla bra positioner.

Ett första steg om ni vill börja arbeta med SEO för er sida är att ta fram en kravspecifikation och analysera vilka metoder som passar bäst för er. 

Hosting

Hosting behöver ni för er sida om ni inte redan har det. För oss är det viktigt att vår hosting är flexibel, klimatneutral, säker och snabb.