Hållbar kommunikation

Hållbar kommunikation

Är ni ute efter en webb-, kommunikationsbyrå som är inriktad på etisk, miljövänlig och hållbar kommunikation? Det finns en hel del bra att välja mellan. Vi arbetar själva utefter en hållbar kommunikation. Här är hur vi tänker när vi arbetar. 


Att arbeta på ett hållbart sätt är en självklarhet för oss, men vad som är hållbart är inte en självklarhet för alla. “Hållbart” har blivit ett modeord, eller en klyscha om du vill. För oss betyder ordet något positivt, det betyder långsiktigt tänkande, miljömedvetenhet och uppbyggandet av relationer.

 

För oss är “Hållbart” lika med effektivt, miljövänligt och innovationsfrämjande.

Att jobba på ett hållbart sätt betyder att man använder de medel som finns på ett så effektivt sätt som möjligt och att man inte använder mer medel än vad man behöver. Rent konkret kan det för oss betyda att vi kanske inte gör den där direkt-reklam-kampanjen för att vi har hittat ett bättre sätt att nå ut med budskapet eller att vi kanske inte gör den där radiokampanjen eftersom vi når ut till en mer anpassad målgrupp med en social webbkampanj för en tredjedel av kostnaden.

 

Om vi ser till miljöaspekten så betyder det att vi jobbar hållbart att vår påverkan på miljön ska vara positiv här är några exempel på hur vi gör det.

  • Vi använder klimatneutral hosting.
  • Vi ser till att inte använda mer resurser än vi behöver oavsett om det har med val av energisnål utrustning eller transportmedel att göra.
  • Våra medarbetare är alla väl informerade om miljöpåverkan i alla moment och situationer och vi väljer att försöka vara så skonsamma mot vår omvärld vi bara kan, både på jobbet och privat.
  • Vi kalkylerar vår klimatpåverkan och ser till att den alltid ligger långt in på pluskontot.
  • Det papper vi använder är återvunnet och det bläck vi använder i våra skrivare är det på marknaden tillgängliga med minst miljöpåverkan.
  • Våra samarbetspartners/elbolag/telefonbolag etc, väljs grundat på hållbarhetspolicy, inte prissättning.
  • Vi återvinner allt som går att återvinna från vårt kontor.
  • Vi erbjuder rabatter till kunder som har ett uttalat och påvisbart hållbarhetskoncept.
  • Vi använder inte företagsbil och reser med tåg i så hög utsträckning som det går.